Værktøjer og inspirationskilder

Herunder er en liste over de vigtigste værktøjer, som bliver brugt i det daglige arbejde med Things in Flow, og som er inspirationskilden til, hvad Things in Flow kan tilbyde. Ved at kombinere tanker og ideer fra disse metoder, samt en lang række beslægtede værktøjer, er det muligt for alle nå mere – uden stress og med en langt mindre indsats.

Bemærk:
GTD® og Getting Things Done® indregistrede varemærker ejet af David Allen Company. Things in Flow er ikke tilknyttet eller godkendt af hverken David Allen Company eller FranklinCovey.

Steven Coveys 7 gode vaner

Kernen i Steven Coveys 7 vaner er et sæt enkle men effektive principper, der – hvis man bruger dem rigtigt – hjælper en til altid at kunne vurdere, hvad der er det vigtigste at fokusere på lige nu.

David Allens Getting Things Done-metodik (GTD)

David Allens GTD-teknik bygger på Steven Coveys arbejde, men giver samtidig en simpel ramme, som gør det muligt at bryde alle opgaver ned i mindre bidder, idet der hele tiden er fokus på, hvad der er det næste, der skal ske.  

Mihaly Csikszentmihalyis teorier for flow

Når man kombinerer Allens og Coveys metoder med Csikszentmihalyis forskningsbaserede kriterier for, hvad der skal til for at opnå flow i selv den mest udfordrende arbejdssituation, får man en effektiv teknik, der samtidig er både fokuseret og menneskeligt givende.

Mindmapping af indhold

Mindmaps bliver oftest brugt til at visualisere og fastholde korte stikord og ideer. Men brugt på den rigtige måde er mindmapping også et fantastisk værktøj, hvis man har brug for at researche og overskue store mængder information sammen med andre.

Kortlægning af arbejdsgange

Hvis man ønsker at blive mere effektiv, som person eller som team, er det altid godt at starte med at tegne et diagram over, hvordan arbejdet sker idag. Men det er desværre ofte nemmere sagt end gjort og resulterer tit i komplicerede diagrammer, som kun kan forstås af teknikere. Med den såkalde BPMN teknik (Business Process Model and Notation) er det imidlertid muligt at tegne flowdiagrammer, som kan forstås af alle og som gør det muligt at ændre arbejdsgangene på en systematisk og visuel måde.

Organisering af opgaver

I dag findes der hundredevis af programmer til computeren og smartphonen, som kan hjælpe os med at implementere gode vaner og teknikker i det daglige arbejde. Men ikke alle programmer er lige gode og nemme at bruge. Så det gælder om at prøve sig frem og kun vælge værktøjer, der rent faktisk er en hjælp i forhold til den måde netop du eller din organisation arbejder på. Hos Things in Flow bliver der løbende brugt og afprøvet masser af forskellige værktøjer til at få det daglige arbejde til at glide mere effektivt herunder bl.a. Trello, OmniFocus og Evernote, foruden en lang række mere nørdede værktøjer som fx R, Disco, Docker og Git. Så bare spørg, hvis der er et bestemt produktivitetsværktøj eller en bestemt teknologi, som I har brug for hjælp med opsætning og brug af.

Analyse af bruger- og adfærdsdata

Data er den nye olie! Og ingen er længere i tvivl om, at viden om kundernes adfærd er den suverænt vigtigste kilde til fortsat vækst. Men lige som olie kræver data forarbejdning, før den kan bruges i praksis. Ved hjælp af avancerede værktøjer som fx R, Disco og ProM kan selv store mængder data fra fx Google Analytics, Twitter, Facebook eller måske bare jeres log filer hurtigt omsættes til værdifuld viden og workflows, som I kan handle på.

Lyder noget at ovennævnte relevant for dig eller dit firma?

Så kontakt Niels Ole Dam og få en uforpligtende snak om, hvad det er, I har brug for hjælp til at få gjort.
:-)