Det kan Things in Flow hjælpe med

Mottoet for Things in Flow er “Nye Værktøjer til en Digital Verden”, hvilket dækker over en bred vifte af aktiviteter, der alle har til formål at hjælpe både teams og enkeltpersoner med at opnå et effektivt opgaveflow i en kaotisk hverdag – både personligt og professionelt.

Firmaets nuværende aktiviteter er bl.a.:

 • Interviews af teams og enkeltpersoner om deres nuværende arbejdsflow, samt ønskede ændringer hertil.
 • Kortlægning og visualisering af de nævnte flows.
 • Afrapportering om ovennævnte via fx rapport, seminar eller personlig samtale m.m.
 • Hjælp til deling af den indhøstede viden, typisk via digitale værktøjer.
 • Rådgivning vedr. forbedring af workflows.
 • Hjælp til research af værktøjer til brug for disse workflows (både digitale og ikke-digitale).
 • Hjælp til opsætning, træning og brug af disse værktøjer.
 • Coaching og rådgivning vedr. personlig produktivitet.
 • Coaching og rådgivning vedr. brug af flowteknikker.
 • Mødefacilitering.
 • Explorativ data analyse og visualisering baseret på bruger- eller kundedata.
 • Rådgivning med udgangspunkt i analyse af større datamængder, fx bruger- eller kundedata.
 • Introduktion til brug af avancerede dataanalyseværktøjer som fx R, Disco og ProM.
 • Seminarer, oplæg og foredrag vedr. ovennævnte emner.
 • Blogging og/eller artikelskrivning vedr. ovennævnte emner.

Lyder det interessant?

Så kontakt Niels Ole Dam og book et uforpligtende møde.